Doelstelling

Nadat u de doelstelling benoemd heeft, zullen wij de consequenties van de doelstelling voor het trainingsschema benoemen. Hierbij moet u denken in termen van de verschillende zones en de herhalingen. Hierna zullen we voor u een concreet trainingsschema uitwerken. Dit schema zal een uitleg geven van de zones, de getallen en de koppeling van deze met de beoogde doelstelling.